Sammen om en Jobb Vis frem dine egenskaper og ferdigheter med en digital jobbsøkerprofil


I rekrutteringsprosesser blir det stadig viktigere for arbeidsgivere å forstå hvem du er, hva som er dine ferdigheter og hvordan du utfører jobben. Denne plattformen gir deg de beste verktøyene for å kartlegge og formidle egne ferdigheter, og tydeliggjøre både for deg selv og arbeidsgivere hvordan du passer inn i ulike bedrifter og roller.

I plattformen vil du blant annet kunne:

  • Ta alle typer tester som brukes ved ansettelser (personlighets-, ferdighets-, og IQ-tester)
  • Lage en digital profil som viser dine ferdigheter og hva du faktisk kan
  • Lage en elektronisk CV og administrere hvem som har tilgang til denne
  • Få en oversikt over hvilke jobber og arbeidsoppgaver du passer til
  • Forbedre din forståelse av hva arbeidsgiverne ser etter og hvordan du kan møte dette
  • Få innsikt i Norsk arbeidskultur

Som ny i Norge med bakgrunn fra et annet land, språk og arbeidskultur kan du møte mange utfordringer på veien mot relevant jobb. Vårt håp er at denne plattformen vil hjelpe deg på veien!
Sammen om en Jobb


Arbeidslivet i Norge

Denne seksjonen er ment å gi en forenklet bilde av hva som vil møre deg når du går inn i det norske arbeidsmarkedet.

I Dag
I dag er arbeid i Norge organisert hierarkisk med flere ledernivåer i organisasjonen etter prinsippet om at hver leder ikke skal ha ansvar for mer enn "7" ansatte (kontrollspenn).
Lederne delegerer arbeid til den enkelt, som søker samarbeid der det er hensiktsmessig uten at dette samarbeidet forplikter.
Ledere praktiserer en demokratisk lederskap, lederstil - som gjør det viktig å ta hensyn til alles meninger når man tar en beslutning. Det betyr vanligvis å ha mange møter, debatter og diskusjoner.
Demokratisk ledelse er også nyttig når du jobber med en tverrfunksjonell gruppe. I denne sammenheng må du blande de ulike fagområdene for å kunne flytte prosjektet fremover.

Disse strukturene fører til at det dyrkes frem en kultur som preges av regler, rutiner, prosedyrer og systemer (interne forhold og stabilitet) og fokus på operasjonelle arbeidsoppgaver (verb som ofte står i stillingsannonser: forstå, anvende, implementere, koordinere) og fagkompetanser.

Ideer som utfordrer regler, rutiner og systemer kan bli oppfattet som trusler mot det eksisterende - som virksomhetene vet virker i praksis. Denne kulturen passer bra for arbeidere (fysisk arbeid), men passer mindre bra for kompetansemedarbeidere (psykisk arbeid).

  Sentrale Elementer: Skalering (regler, rutiner, systemer) og Innvolvering (kapabilitetsbygging (70% - individuell), teambygging (10%), empowerment (20%), kultur. Frivillighet, orden, tilpasse seg, verdier. Modenhet, Integrert - implementerer strategi. Linje/stab struktur. Koordinering (20%), Implementer (10%) og Spesialist (70%), team roller. Demokratisk lederstil. Implementering, manage (administrativ). Huske, forstå og anvende.
I Fremtiden
Det norske samfunnet, som har en av verdens høyeste utdanningsnivå, har sørget for at de aller fleste i Norge har blitt kompetansemedarbeidere med nye krav til organisering og ledelse.
De fleste virksomheter søker å redusere antall nivåer i organisasjonen (hierarki), satse mer på teamarbeid og utøve mer coachende lederskap. Denne lederstilen søker å hjelpe gruppens medlemmer til å finne sine styrker og svakheter.
Coachen vil hjelpe hver person til å utvikle seg til sitt fulle potensiale. Tanken bak denne stilen er at en god arbeidstaker vil ha mer å tilby enn en som ikke har maksimert sitt potensiale (forskning viser 40%).

Disse strukturene fører til fokus på teamdynamikk (roller basert på fagkompetanse og personlighet: "her ligger potensialet skjult"), tilpasning til kunder eller brukere, innovasjon og læring.
Kulturen tar i større grad hensyn til eksterne forhold og krever en større grad av fleksibilitet fra organisasjonen og kompetanse-medarbeiderne (kognitiv fleksibilitet). Kulturen retter også større fokus på strategiske arbeidsoppgaver (verb som ofte står i stillingsannonsene: analyse, evaluere, kreativitet (ideer) og løse problemer) og strategisk bruk av fagkompetanse (læring).

  Sentrale Elementer: Tilpass og skaler, kultur. Likehet, tolleranse, ansvar, verdier. Strategisk (50%), Optimalisert (50%), modenhet. Kundetilpasning (50%), Skape (50%). Prosjekt (50%), eco-system (50%). Teamworker (20%), plant (40%), spesialist (40%). Coachende ledeskap. Solve, build, lead, market. Apply, analyse, evaluate.


Hva vil du møte når du søker en jobb?

Mest vanlige aktiviteter: Integritetstester (personlighetstester), strukturerte intervjuer, referanseintervjuer, jobberfaring, utdanning, GMA tester (IQ). De store har internship.

Mest vanlig Prosess: Strukturert intervju på telefon (screening) og/eller innkalling til strukturert intervju, gjennomføring av testbatteri (normalt personlighetstest, noen IQ), innkalling til fordypet samtale (personlighet), innkalling til 3. gangs intervju (team), referansesjekk, forhandlingsmøte og kontrakt, onboarding (email kontakt).

Input i prosessen: CV og søknadsbrev (motivasjonsbrev).


Video om TalEction

For å gi dere en smakebit på hvordan dere kan bruke TalEction, så har vi laget to videoer:

  • En er generell og handler om en standard brukers funksjonalitet og bruk.
  • En er for mentorer om hvordan de kan bruke TalEction for samhandling og felles læring.


Generell introduksjon til bruk av TalEction for SAJO.
Klikk på video under, eller på denne lenken for å gå til Youtube: https://www.youtube.com
Gruppe og Deling på TalEction (for mentorer i SAJO).
Klikk på video under, eller på denne lenken for å gå til Youtube: https://www.youtube.com


Ofte stilte spørsmål

Her vil vi fortløpende legge ut spørsmål og svar som dukker opp i dialog med SAJO (brukere, adepter, mentorer).

 Hvordan oppretter jeg en bruker i TalEction?
Det gjøres ved å klikke på "Opprett Bruker" knappen på denne siden - blir da tatt til en egen side der det opprettes en bruker (som aktiveres via en e-post) og som blir koblet til SAJO sin konto. SAJO vil ikke kunne se data fra den enkelte bruker, men vil kunne se at du har opprettet en bruker og at du bruker systemet.

 Hvordan deler jeg informasjon fra min bruker på TalEction?
Det vanligste å dele vil være profilen din (og tilhørende data) og det gjøres ved å klikke på ikonet på den profilen det gjelder. Da får man opp en dialog man bruker for å legge inn e-post til den man ønsker å dele med, samt hvilke rettigheter den personen skal ha (bare se på, kunne endre m.m.). Man kan når som helst gå inn å fjerne de delinger man har gjort.

 Hvor finner jeg mere informasjon om BIG-5, OCEAN?
Et bra startpunkt kan være her, https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_personality_traits