TalEction
Twin Intelligent Digital Tvilling og HR

En intelligent digital tvilling er en digital gjenskaping av en virkelighet som det er behov for å studere nærmere...

Digital Digitalization is changing your future work life

Successful businesses are through digitalization able to activate their full potential by combining the human being and its focus on attitude...

Next Next Post...

Next post will come in a few weeks and will cover "Block-Chain og HR".

Digital Twin

Intelligent Digital Tvilling og HR

07.Feb.2019, Tom Strand
En intelligent digital tvilling er en digital gjenskaping av en virkelighet som det er behov for å studere nærmere, knyttet til ønsket om å skape en bedre utnyttelse av den reelle komponenten (ressursen) som klones.
Før den digitale tvillingen ble født (som begrep) omtalte vi den i termer som modellering og simulering. Forskjellen i dag er den mengden data vi er i stand til å samle inn ved hjelp av hvert enkelt menneske (som sensor) og vår evne til å bearbeide store datamengder (AI) og å trekke lærdom ut av disse enorme datamengdene (Machine Learning).
Det er sammensmeltingen av disse mulighetene som har gitt gode levekår for intelligente digitale tvillinger.
Digital Twin

Hvorfor ikke utstyre alle ansatte med en HR-intelligent digital tvilling?

Den store fordelen HR ville hatt med ta i bruk denne teknologien, er at ansatte kan ta ansvar for egen læring og utvikling, samt lede seg selv i det daglige HR-arbeidet. HR vil kunne forespørre de ansatte (via deres digital tvillinger - automatisk) om f eks den enkeltes utviklingsbehov, erfaringsbakgrunn og personlige egenskaper. ' Den ansatte kan sende forespørsler om f eks karriereråd, søknad på ledige stillinger eller fremme behov for sertifiseringer via egen digital tvilling. Dette vil kunne spare HR avdelingene for minst 50% av dagens tidsbruk (Internasjonal forskning har estimert at 35% av arbeidsuken anvendes til rekruttering, alene). Dersom de ansatte fikk i oppgave å vedlikeholde dataene selv, ville HR kunne spare ytterligere tid. Er da ikke bare å jukse? Det er her Blockchain teknologien kan komme inn (skriver om dette ved en senere anledning).


Trender peker i retning av økt behov for personifisering av alt, også av jobber. Sterkere etterspørsel gir økt konsument-makt, jobber som forbruksvare skaper høyere turnover og arbeidsgivere som ”detaljister” må bruke mer og mer tid på profilering for å fremstå attraktive. Dette vil øke “trykket” på HR avdelingene ytterligere, med fare for at selskaper mister egne ansatte, får ikke ansatt riktige medarbeidere og tilslutt går glipp av inntjening.

De digitale tvillingene kan bidra til at HR kan jobbe mer strategisk basert på tidsriktige fakta. De kan sørge for at informasjon samles inn på forskjellige nivåer i organisasjonen, medarbeider, team, regioner og virksomhet.

I tillegg kan de digitale tvillingene bidra til å frigjøre tid til “de gode samtalene” med medarbeiderne og forhandlinger med ansattes organisasjoner. Samtaler og forhandlinger basert på fakta, reelle behov og målrettede tiltak, ville alle oppleve som meningsfulle.

Talection har i mer enn 4 år jobbet med hovedutfordringen: Hvordan sørge for at HR overlever som profesjon? Vi har stor tro på at HR bør ta i bruk intelligente digitale tvillinger eller annen sammenlignbar teknologi. Den store elefanten i rommet er: “omstilling” - kompetanse-omstilling i HR avdelingene!!

Digital

Digitalization is changing your future work life

01.Dec.2018, Tom Strand
Successful businesses are through digitalization able to activate their full potential by combining the human being and its focus on attitude (social interaction and learning) with their digital twin’s knowledge and skills (analysis) in the interest of a common goal.

Competence = Knowledge + Skills + Attitude.

Recruiting is shifting towards: Hire for Attitude and train for Skills!
Digital

Activate Full Expertise

In the last 5-6 decades, businesses have been organized and directed by hierarchical and authoritarian principles, focusing on developing skills to solve tasks.

Skills have been the dominant competence factor, while knowledge and attitudes have been applied where it has been strictly necessary to solve the task. This has led to the development of a workforce with very good skills. It has also been easy for employees and job applicants to navigate in the “job jungle”.

At the same time, attitude or personal characteristics and interdisciplinary knowledge development have not been given the same "room" to grow/develop.

Focus on attitude has by some been unconscious, or consciously been regarded as a waste of time and not as the strengthening of diversity and knowledge explosion. Over time employees have felt more and more as “resources” only.

With digitalization, your business can activate its full potential and tap into the full spectre of expertise of all its employees – human beings or their digital twin.


Personalization of Work: Game Changer

Digitalization changes the game. Technology leads to increased openness, transparency, democratization and personalization of work. The restructuring of businesses using digital technology is necessary to avoid being perceived as undemocratic and discriminatory - and to energize the workforce.

Businesses can benefit from a wider variety of organizational cultures and management styles. Greater diversity on the business side leads to greater diversity on the individual side and opportunities for personalization of work.

Successful businesses can no longer focus only on skills for finding and selecting talent for their digital future.


Employers: Hire for attitude and train for skills!
Employees: Train for attitude!ToDo-list: Employers

 • Increase business Diversity.
 • Increase people Diversity.
 • Implement Teamwork as the standard way of working.
 • Implement Self-Management.
 • Reshape the business Governance.
 • Hire more Digital Employees.
 • Use Digital Technology to maintain Control of businesses (create new KPI's: Culture & Potential).
 • Educate leaders to build and master Trust-Based Relationships during digital transformations.

Based on what employers should do, prepare yourself to change your game.


ToDo-list: Employees, Job Applicants

 • Build your own Smart (Digital) CV.
 • Test your Potential and Attitude.
 • Run job Simulations to build Awareness.
 • Share Smart (Digital) CV will others - protect your Data (gold).
 • Create your own team, communities – share, learn and play with friends, family or colleagues (get feedback).
 • Seek out, and get Expert advice.
 • Plan your Career path and Personalize your job.
 • Be Pro-Active, take care of your own job destiny.
 • Use Games to train and have fun!