Avdekk Potensialet,
Slipp løs Talentene

Ønsker du å kjenne din bedrift og hvordan den kan nå sitt Fulle Potensiale ? Bruk våre vitenskapelig validerte og intuitive spill og tester for å starte utforskningen.

Resultatene kan brukes til Rekruttering og Analyser, til å beregne bedriftens Endringsberedskap og faktiske effekter av endringsreiser, samt til å Dimensjonere ditt selskap m.m.

  Start Utforskningen...

En Historie:
Lederens Rolle.

Ledelsens viktigste oppgave er å skape en Sunn og Trygg arbeidsplass, samt å sikre at de Ansatte har de riktige Ferdighetene i dag og for fremtiden for å skape verdi.

For å lykkes må ledelsen etablere læringsmål i samarbeid med resultatmål som en del av strategien - og følge disse opp på et individnivå .

Dette dekker alle aspekter av arbeidslivet innen HR : strategiprosesser , rekruttering og analyser, estimere selskapets nivå for Endringsberedskap , måle den faktiske Effekten av Endringsreiser, Opplæring av de ansatte og Dimensjonering av din bedrift.

Vi har brukt Fokus på å "Avdekke og Slippe Løs" på alle HR-domenene eks. Rekruttering.
Vi har gjenoppfunnet den tradisjonelle rekrutteringsprosessen , som ikke har endret seg fundamentalt siden 1980-tallet, og sentrert den rundt Seleksjon som kjernefunksjon.

Fra dette Skjermbildet ser du hvordan et faktisk KI-basert og fullt automatisert rekrutteringsvalg kan gjøres ved hjelp av TalEction.

Kandidatene blir bedt om å utføre et sett med oppgaver spesielt valgt ut for den aktuelle jobben. Data fra disse aktivitetene blir deretter matet inn i KI-algoritmene som scorer de enkelte kandidatene opp mot stillingsbeskrivelsen.

Kandidatene blir deretter kategorisert og sortert basert på resultatet.

Rekruttereren kan deretter stole på KI-algoritmene og velge kandidaten som er best rangert, eller de kan gå gjennom analysen og underliggende data og legge til sine egne resonnementer før valget blir tatt.

Den Magiske Maskinen

TalEction er en Smart Maskin, full av intelligens, som vil fungere som enPrivat Virituell Assistant for deg når du utforsker organisasjonens potensiale.

  • Start Utforskningen med 50 forskjellige tester og spill - samle data og bygge Innsikt.
  • Maskinen bruker de innsamlede data til å bygge en modell og en Digital Tvilling av organisasjonen din.
  • Med den Digitale Tvillingen kan du kjøre simuleringer - er det sannsynlig at du vil lykkes med å skape endring (beredskap), er det sannsynlig at teamet ditt vil lykkes eller trenger du å rekruttere.
  • Den innebygde KI'en vil gi deg Målrettede råd - hvordan maksimerer du organisasjonens potensiale og slipper løs dens talenter.
  • Alt dette er tilgjengelig for deg på en Selvbetjent Skyplattform - og Data er dobbeltkryptert og fullt GDPR-kompatibel.
For mer informasjon om hvordan det hele fungerer, dummies.aspx

Hvordan skal vi løse et problem?

Vanligvis er det vi vanligvis gjør å reagere basert på det som er synlig. Hvis du ikke klarer å finne ut hva som er de svake punktene i organisasjonen din, vil du fortsette å investere i feil ting som vil gi svake resultater og tape penger.

I en verden av systemtenkning, vil vi spørre dette: "Hvorfor presterer ikke organisasjonen som forventet? Hva er den virkelige årsaken?" Å finne ut hva som faktisk skapte problemet i utgangspunktet, og handle basert på denne erkjennelsen, er det som gjør isfjellmodellen for systemtenkning så effektiv

Hos TalEction er systemtenkning kjernen, ettersom vi ser forbi det som er synlig – ikke bare reagerer på hendelser og overfladiske mønstre.
Med TalEction har du det du trenger for å gå til kjernen med systemer, strukturer, mentale modeller og kulturer – slik at du kan være prediktiv, proaktiv og faktadrevet.

Avdekke Potensialet

TalEction er en plattform fullpakket med all den KI og alle de verktøy som trengs for å utforske organisasjonen din og hva dens iboende potensiale er ...

Datainnsamling & Masterdata

Faktabasert og upartisk - brobygging mellom Menneske og Jobb; bygg Master Data med vitenskapelig validerte (undersøkelser, tester og spill).

KI Rekruttering

Velg og bruk våre vitenskapelig baserte KI-algoritmer for å nå ut til de største Talentene, og deretter Identifisere og Velge de rette kandidatene for jobben.

Evaluering & Utvikling

Organisatoriske og menneskelige analyser, utvikling, samtaler og karriereplanlegging - utløs deres potensiale.

Slipp løs Talentene

TalEction tar organisasjonens potensiale og fungerer som rådgiver for hva som kan gjøres for å la alle dens talenter blomstre ...

Ferdighetstrening (Spill)

Bekjemp frykt med verdier, reduser stress, styrke motstandskraften din og bli belønnet. Styrk: Bevissthet, kjerneferdigheter, kognitiv fleksibilitet og oppmerksomhet (tilstedeværelse).

Beredskap (Endring)

Konsekvensvurdering, måle forretningsberedskap for en ønsket fremtidig tilstand (visjon, strategi); er dine ansatte (din gruppe) klar for og utstyrt til å endre?

Selskapsdimensjonering (Endring)

Reduser skjulte kostnader (i gjennomsnitt 40%). Identifiser, utvikle og slipp løs dine ansattes fulle potensiale - og skap engasjement i prosessen.

Endring & Prestasjon

Spore endringsreiser, måle effekter, utvikle ønsket kultur - gruppebaserte læringsindikatorer (potensial, fremdrift og mål).


Start idag - du er oppe og kjøre i løpet av 1 minutt; ingen behov for kredittkort.

Ser du etter mer spesifikke produkter og tjenester, se selvbetjeningsoversikten nedenfor (klikk for å vite mer).

Verdidimensjoner

Strukturert Strategisk Posisjonering

On Demand

Selvbetjent KI basert Screening (rekruttering)

Coaching

Ende-til-Ende Prosess og Evidensbasert